Bulgaria

КОНТАКТИ ЗА БЪЛГАРСКИ
ПОСЕТИТЕЛИ:

Френско-Българска
Селскостопанска Асоциация
Мила Александрова
Тел.: 0887 92 93 55 /България/
Тел.: 00 33 1 41 10 81 86 /Франция/
Mail: [email protected]
Представител на изложението за България ще
Ви посрешне в Международния клуб, ще Ви
информира и упъти на български език

Downloadable documents

Programme Sommet de l'Elevage 2020 - Bulgaria

Press release

June 2021

A personal advice?

(+33) (0) 4 73 28 95 10
By continuing your browsing on this site, you agree to the use of Cookies for statistical purposes. See more and access to cookie settings     OK